gio em fai lam sao?

by lan
(hp)

mua dong da den roi anh ah.cang ngay troi cang lanh hon ko biet anh o noi xa do co lanh ko?
con em du nam trong chan am dem em nhung luc nao cung thay buot gia trong long.lam sao em co the wuen dc anh day.da 1 nam troi wa nhung em co cam giac moi nhu ngay hom wa.em van chua chap nhan su that anh da roi xa em.dao nay em lai mat ngu roi anh ah.mat nham nhung co tran troc mai ma ko sao ngu dc.em nho anh nho rar nhieu nho tung loi noi nu cuoi cua anh.nho nhung luc anh om chat em vao long ko cho em roi xa anh vay ma sao gio anh lai no ra di ko noi mot loi nao vay?de em doi anh doi mai doi mai ma chang co tin tuc gi cua anh ca.du the nao em cung se doi anh ve vi tinh yeu cua em voi anh mai ko bao gio tat.anh da cho em niem tin vao cuoc song cho em biet the nao la hanh phuc.anh da dat em ra khoi cuoc song tam toi luoc bay gio anh cho em them suc manh cho em them nghi luc de fan dau.gio vi anh em se co gang .co gang song that tot lam 1 con nguoi dang hoang .

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.