Em vẫn đợi anh!

Chồng a! Lúc nào em cũng cất cao tiếng hát "Em dấu yêu ơi! A đã quay về 10 năm xa cách", em thèm hát câu này và thèm mình sẽ là người trong bài hát này anh ơi!

Dù biết anh ra đi sẽ ko trở lại, nhưng anh hứa với em rồi mà, anh sẽ về, sẽ ko để em lại 1 mình, sẽ cùng em chăm sóc con, chỉ còn 1 tuần là anh về đón noel, đón tết cùng mẹ con em cơ mà. Sao anh ko thực hiện lời hứa, đến bây giờ đã hơn 2 năm rồi, mà sao em ko thể nào quên đc.

Anh nhớ chúng mình đã yêu nhau gần 6 năm đúng ko anh, em chưa bao jờ nghĩ chúng ta sẽ dời xa nhau, sao jờ em phải xa anh mãi mãi thế này. Ông trời thật bất công, đã cướp đi người chồng yêu quý nhất của em, làm con trai phải mồ côi bố khi vừa tròn 6 tháng tuổi, số phận thật trớ trêu phải ko anh, ko cho vợ chồng mình đi chung 1 con đường, rồi cuối cùng cái gì cũng chỉ mình em, mình em lo tất cả, ko có anh, cuộc sống sao buồn và tẻ nhạt quá.

Em cần anh, cần anh hơn hết, khó chịu lắm, cứ phải sống thế này, em ko thấy vui gì cả, chán vô cùng anh à, em ko dám lên thắp hương cho anh thường xuyên, em sợ anh buồn, anh nghĩ ngợi ko yên, anh lo cho 2 mẹ con em nhiều mà phải ko anh. Em thương anh nhiều lắm anh ạ

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.