DAU LONG CHO NHUNG SO PHAN

by HUYEN
(HAI PHONG)

KHONG HIEU NHUNG NGUOI CO TRACH NHIEM, CAC CO QUAN CO LIEN QUAN DEN TAI NAN KINH KHUNG NAY NGHI J NHUNG HO PHAI NHAN THAY SAI LAM CUA MINH &NHUNG MAT MAT DA LA QUA LOM.T THEO DOI TUNG NGAY KHI BIET TAU CO TIN BI DAM...NHUNG MOI THU RAT VO VONG VI TUNG NGAY TIN TUC KHA QUAN CHANG HE CO.T K HIEU NHUNG NGAY QUA CO THAT SU LA CUU HO K? CONG TAC CUU NAN CAC TAU QUA KEM.2 NGAY SAU MOI CHO MAY BAY RA TIM KIEM, VOI THOI TIET LANH NHTHE, VOI TINH TRANG NGUY KICH THE MA 27 THUYEN VIEN SAO DOI NOI 2 NGAY?SAO CAM CU NOI 2 NGAY?JO DAY DAU LONG VA VO CUNG THUONG TIEC CHO SO PHAN CAC THUY THU XAU SO.NHUNG THAT LONG MONG CAC CO QUAN CO TRACH NHIEM HAY BIET NHIN VAO SAI LAM NAY DE DUA RA BAI HOC.HAY CHU TRONG CONG TAC CUU HO HON, HAY DE NHUNG CON TAU SAT VUN CON LAI K TIEP TUC DE DOA TINH MANG CHO CAC THUY THU NUA.T CAU XIN HAY LAM VIEC DO DE K KEO DAI NHUNG DAU THUONG VA K CO THEM MAT MAT NAO NUA.THAN AI!

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc