DANH SÁCH THUYỀN VIÊN BỊ NẠN

by nguyetnhoban
(Hà Nội, Việt Nam)

Theo Cảng vụ Đà Nẵng, thời điểm tàu Phú Tân rời Cảng Tiên sa, trên tàu có 23 thuyền viên và hai sinh viên thực tập. Ngoài ra, hai hành khách đi trên tàu Phú Tân không được đại lý hàng hải của tàu này khai báo với Cảng vụ Đà Nẵng.


Thời điểm tàu Phú Tân gặp nạn có tất cả 27 thủy thủ, sinh viên và hành khách đi trên tàu. Ngoài 4 nạn nhân đã được tìm thấy, hiện vẫn còn 21 thủy thủ, học sinh, hành khách chưa được tìm thấy.

Danh sách thuyền viên tàu Phú Tân chưa được tìm thấy gồm:

1. Thuyền trưởng Phạm Văn Hữu (SN 1975),
2. Thuyền phó 3 Đồng Văn Báu (SN 1979),
3. Máy trưởng Đào Văn Tạo (SN 1978),
4. Máy 2 Nguyễn Trọng Cường (SN 1972),
5. Máy 3 Đỗ Công Chín (SN 1976),
6. Máy 4 Phạm Khắc Thắng (SN 1982); và các thủy thủ, thuyền viên sau:
7. Phạm Tiến Lực (SN 1986),
8. Phan Văn Minh (SN 1969),
9. Mạc Tiến Sĩ (SN 1983),
10. Nguyễn Khác Hùng (SN 1964),
11. Trịnh Văn Tuấn (SN 1984),
12. Vũ Văn Tiến (SN 1985),
13. Vũ Ngọc Lợi (SN 1957),
14. Lại Xuân Hùng (SN 1986),
15. Đào Việt Dũng (SN 1982),
16. Nguyễn Văn Quyền (SN 1986),
17. Vũ Tiến Thịnh (SN 1986),
18. Nguyễn Văn Tường (SN 1970),
19. Nguyễn Mạnh Việt (1986),
20. Nguyễn Phương Đạt (SN 1984), cùng hai học sinh thực tập:
21. Nguyễn Trọng Tấn (SN 1987) và
22. Nguyễn Văn Thạc (SN 1986).

Danh tính hai hành khách đi trên tàu Phú Tân vẫn chưa được xác định. Theo nguồn tin riêng của PL & XH, hai hành khách là hai người thuộc doanh nghiệp đã mua tàu Phú Tân.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc