Danh sách thuyền viên bị nạn trên tàu Phú tân

by Nguyệt
(VN)

Theo Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1, đến 18 giờ ngày 18-12, được sự phối hợp của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc đã có ba thuyền viên gồm thuyền phó 1 Bùi Thái Hải (SN 1973), thuyền phó 2 Lê Việt Hùng (SN 1982) và thủy thủ Nguyễn An Quang (SN 1984) được các tàu thuyền cứu hộ tìm thấy. Ngoài ra, thuyền phó 3 Đồng Văn Báu (SN 1979) được tàu Dương Đông vớt nhưng đã bị chết trước đó. Hiện vẫn còn 21 thủy thủ và hai hành khách đi trên tàu container Phú Tân chưa tìm được.

Hai thuyền phó 1 Bùi Thái Hải và thuyền phó 2 Lê Việt Hùng được tàu cứu hộ Nam Hai Jui 111 (Trung Quốc) được đưa vào cảng Sanya, đảo Hải Nam, Trung Quốc trong tình trạng sức khỏe bị suy kiệt, hiện các anh Hải, Hùng đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Thủy thủ Nguyễn An Quang được tàu Sar 411 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực 1 tìm thấy hồi 9 giờ 27 phút ngày 18-12, cách vị trí tàu Phú Tân gặp nạn khoảng 60 hải lý về phía Nam trong tình trạng sức khỏe bị suy kiệt

Theo ông Bùi Hoàng Tiệp, Phó Giám đốc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực 1: Việc tìm kiếm các thủy thủ tàu Phú Tân hiện đang được giao cho các tàu Sar 411, HQ 629 cùng hai tàu Vạn Xuân và Vinalines Dynamic thuộc Tổng Cty Hàng hải Việt Nam thực hiện. Do biển động, các container của tàu Phú Tân đang trôi dạt trong bán kính 30 hải lý.

Theo Cảng vụ Đà Nẵng, thời điểm tàu Phú Tân rời Cảng Tiên sa, trên tàu có 23 thuyền viên và hai sinh viên thực tập. Ngoài ra, hai hành khách đi trên tàu Phú Tân không được đại lý hàng hải của tàu này khai báo với Cảng vụ Đà Nẵng. Thời điểm tàu Phú Tân gặp nạn có tất cả 27 thủy thủ, sinh viên và hành khách đi trên tàu. Ngoài 4 nạn nhân đã được tìm thấy, hiện vẫn còn 21 thủy thủ, học sinh, hành khách chưa được tìm thấy. Danh sách thuyền viên tàu Phú Tân chưa được tìm thấy gồm Thuyền trưởng Phạm Văn Hữu (SN 1975), Thuyền phó 3 Đồng Văn Báu (SN 1979), Máy trưởng Đào Văn Tạo (SN 1978), Máy 2 Nguyễn Trọng Cường (SN 1972), Máy 3 Đỗ Công Chín (SN 1976), Máy 4 Phạm Khắc Thắng (SN 1982); các thủy thủ, thuyền viên Phạm Tiến Lực (SN 1986), Phan Văn Minh (SN 1969), Mạc Tiến Sĩ (SN 1983), Nguyễn Khác Hùng (SN 1964), Trịnh Văn Tuấn (SN 1984), Vũ Văn Tiến (SN 1985), Vũ Ngọc Lợi (SN 1957), Lại Xuân Hùng (SN 1986), Đào Viết Dũng (SN 1982), Nguyễn Văn Quyền (SN 1986), Vũ Tiến Thịnh (SN 1986), Nguyễn Văn Tường (SN 1970), Nguyễn Mạnh Việt (1986), Nguyễn Phương Đạt (SN 1984) cùng hai học sinh thực tập Nguyễn Trọng Tấn (SN 1987) và Nguyễn Văn Thạc (SN 1986).

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.