Dũng ơi cháu ở đâu?

by Đào Duy Kiêm
(Hà Nội)

Tôi có đứa cháu ruột đi trên còn tàu xấu số này. Hy vọng sống sót ko còn. Chỉ mong sao tìm được xác cháu. Cháu ra di bỏ lại người vợ trẻ và đứa con 6 tháng tuổi. Bố mẹ cháu khổ quá Dũng cóc ơi

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc