Container Blog

The Container Blog is my mini-journal about Container Shipping. It...

  • lets you know whenever any new Web pages appear on Container Transportation, telling you about a new information or article
  • keeps you up-to-date with other postings or news about container shipping industry

Apr 06, 2021

Dịch vụ hải quan Hải Phòng - trọn gói, tiết kiệm

Bạn cần Dịch vụ hải quan Hải Phòng để thông quan lô hàng xuất nhập khẩu? Vinalogs với 10 năm kinh nghiệm sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả

Continue reading "Dịch vụ hải quan Hải Phòng - trọn gói, tiết kiệm"

Mar 23, 2021

MSDS là gì? Ứng dụng thế nào trong xuất nhập khẩu?

MSDS là gì? Đó là một loại chứng từ thường gặp trong bộ hồ sơ xuất nhập khẩu có tên là Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất. Trong bài này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu.

Continue reading "MSDS là gì? Ứng dụng thế nào trong xuất nhập khẩu?"

Mar 23, 2021

Great website

I liked the site, it gives me a clear view about terminal container.

Continue reading "Great website"

Feb 20, 2021

Booking Note là gì?

Booking note là gì? Vai trò ra sao? Quy trình booking như thế nào? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những điều đó.

Continue reading "Booking Note là gì?"

Oct 13, 2020

Thủ tục nhập khẩu tấm pin mặt trời 2021

Trong phạm vi bài viết này, tôi và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm, ứng dụng của pin mặt trời cũng như thủ tục nhập khẩu tấm pin mặt trời.

Continue reading "Thủ tục nhập khẩu tấm pin mặt trời 2021"

Jun 23, 2020

RIP Knock Nevis

Its a sad day. the end of a legend. What a journey i wish i had the chance to set sail onboard this behemoth at least for one voyage i wanna live the experience

Continue reading "RIP Knock Nevis "

Apr 25, 2020

Thủ tục nhập khẩu hóa chất, tiền chất công nghiệp

Bạn muốn tìm hiểu thủ tục nhập khẩu hóa chất, tiền chất công nghiệp, hay các sản phẩm khác từ hóa chất? Trong bài viết này, tôi sẽ cùng chia sẻ các bước.

Continue reading "Thủ tục nhập khẩu hóa chất, tiền chất công nghiệp"

Mar 23, 2020

Thủ tục nhập khẩu sữa bột, sữa công thức, sản phẩm sữa

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bước cần thiết để làm thủ tục nhập khẩu sữa bột, sữa công thức, sản phẩm sữa để bạn đọc tham khảo

Continue reading "Thủ tục nhập khẩu sữa bột, sữa công thức, sản phẩm sữa"

Mar 06, 2020

Các loại hàng hóa trong vận tải biển

Hàng hóa trong vận tải biển được phân chia như nào, hãy cùng đọc ở bài viết này nhé.

Continue reading "Các loại hàng hóa trong vận tải biển"

Mar 05, 2020

Địa lí hàng hải

Bài viết này giới thiệu về địa lí hàng hải gồm các đại dương và vùng biển, các lục địa… cùng với các chủ đề liên quan khác

Continue reading "Địa lí hàng hải"

Mar 02, 2020

Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu trà sữa

Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu trà sữa được nhiều nhà nhập khẩu quan tâm khi vài năm trở lại đây, trà sữa đang ngày càng được giới trẻ ưa chuộng.

Continue reading "Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu trà sữa"

Feb 28, 2020

Thủ tục nhập khẩu hạt nhựa nguyên sinh, tái sinh

Thủ tục nhập khẩu hạt nhựa cũng khá đơn giản, tuy nhiên cần lưu ý một số điểm khi nhập hạt nhựa tái sinh. Xem chi tiết tại đây.

Continue reading "Thủ tục nhập khẩu hạt nhựa nguyên sinh, tái sinh"

Feb 19, 2020

Thủ tục xuất khẩu clinker xi măng

Bạn muốn tìm hiểu thủ tục xuất khẩu clinker để làm thông quan cho nhanh chóng, thuận lợi? Bài viết này sẽ chia sẻ kinh nghiệm mà bên tôi đã làm cho khách hàng.

Continue reading "Thủ tục xuất khẩu clinker xi măng"

Feb 19, 2020

Dịch vụ lưu kho tại Hải Phòng

Bạn cần dịch vụ lưu kho bãi để lưu giữ hàng hóa của mình? Công ty Vinalogs sẽ tư vấn và cung cấp cho bạn giải pháp tối ưu về kho bãi cũng như phân phối hàng hóa.

Continue reading "Dịch vụ lưu kho tại Hải Phòng"

Feb 14, 2020

Thủ tục nhập khẩu bột mì

Trong bài viết này, tôi cùng các bạn sẽ đi tìm hiểu các thủ tục cần thiết để đưa được lô hàng bột mì về nước cũng như các lưu ý liên quan khi nhập khẩu hàng này

Continue reading "Thủ tục nhập khẩu bột mì"Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcNew! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.