Cái Chết "OAN" II

by I'm seaman
(Duyên Hải)

Với kiểu cứu nạn như thế này thì còn nhiều người chết.

Mua đống sắt vụn của nước (Đông Ty Mo) về làm tàu chở hàng container thì vẫn còn nhiều người chết oan.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc