Cho biet thong tin

by Nguyen Van Thanh
(Ha Noi)

Ban cua toi di tren Tau Phu Tan, anh ay ten la Do Cong Chinh (1976), hien tai khong co cach nao de lien lac voi gia dinh a ay de chia se mat mat. Vay ai co so dien thoai thi cho minh nhe.


- Ten: Nguyen Van Thanh
- SDT: 0984.777.996

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc