Cầu mong phép màu.

Mình cũng có người thân đi tàu. Sự việc tàu Phú Tân thật khủng khiếp. Cầu mong những thuỷ thủ còn lại trên tàu bình an. Chắc chắn sẽ có phép màu.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc