Cầu mong cho Thắng và các thủy thủy bình yên trở về

by Phạm Khắc Dương
(Lớp 12F trường PTTH Thanh Hà)

Thật là một tai nạn khủng khiếp! Thần may mắn sẽ luôn sát cánh bên các thủy thủ.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc