Có còn tia nào hy vọng!


(Phú Quốc)

Tôi nghe tin ngay sau khi tàu gặp nạn nhưng lòng vẫn hy vọng rằng các thủy thủ sẽ được các tàu cá, tàu cứu hộ...cứu thoát. Nhưng đến hôm nay thì hết thật rồi, chú Hữu ơi...

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc