Buồn

by Tuấn Anh
(Kim Sơn, Ninh Bình)

Hùng hói ơi! tao và mọi người luôn nhớ đến mày. Tao vẫn hy vọng mày sẽ về nhà với bọn tao.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc