Anh oi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

by Kiều Loan
(Hà Tĩnh)

Chỉ có em và chị Lan nào đó hay vào để nói để nhớ về mọi người để rồi đau lòng nc mắt chẳng biết bao nhiêu cho đủ!!! Em ghét anh, ghét lắm. Anh là gì mà bắt em phải nhớ phải khóc phải đau đớn thế này chứ???? Cách đây 2 ngày có người hỏi em có yêu BIỂN không... Em nói vừa yêu vừa hận, yêu thì ít hận thì nhiều...

Comments for Anh oi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Click here to add your own comments

Dec 09, 2011

by: Anonymous

.........

Click here to add your own comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc