Anh Huu oi hay quay ve di anh

by Thuuyen76@gmail.com
(Cty TNHH TM Sao Linh)

Khi em viet nhung dong nay anh dang o noi nao do rat xa xoi phai ko anh? Da hai muoi mot ngay troi roi lenh denh tren bien khoi gio anh noi dau? Giao thua sap den roi nhung bao gio bo me cac anh chi va vo con anh moi duoc gap lai anh day? Troi oi vi bat com manh ao ma anh da nam lai bien khoi lanh leo. Anh co biet rang ca nha dang vat va cho doi anh tung giay phut ko anh?

.....Noi dau mat con gio da nguoi voi roi vo chong em nam nay tuong nhu se don mot nam moi dam am tron ven ben gia dinh minh the nhung nam nay noi dau ay cang lon len gap boi phan. Troi oi ngay nao em cung lay troi phat cho anh em quay tro ve em van tin mot ngay nao do anh se quay ve doan tu ben vo con cung gia dinh minh anh nhe!

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.