Ai da quen???

by Leo
(HP)

Moi qua 2 thang ma duong nhu moi nguoi da quen di su ra di cua 24 con nguoi, quen di vu dam tau tham khoc nhat cua nganh hang hai Viet Nam.


Hai thang, va den bay gio van chua thay mot ket luan chinh thuc nao cua co quan chuc nang cong bo tren cac phuong tien thong tin dai chung. Duong nhu moi viec lien quan cung chim theo mat roi!!!

Ai la nguoi da quen??? Ai la nguoi con nho??? Va ai, ai van con co dieu bi mat nao do chua noi ra???....

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc