ĐIỀU KỲ DIỆU

by NGUYỂN VĂN HA
(TAN BINH)

Tôi mong muốn và hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với những đồng chí của chúng tôi: mọi người bình an trở về!

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc