Thật thương tâm

by Tuyết
(Hải Phòng)

Tôi đã bật khóc khi biết tin 23 thủy thủ gặp nạn, tuy chỉ là những người không quen biết nhưng tôi cũng chung mái trường hàng hải với các anh. Anh Thắng bạn anh rể tôi cũng đã mất tích trên chuyến tàu này. Giá như anh đừng đi nữa thì gia đình anh không phải đau xót thế, người yêu anh không phải đau khổ vì mỏi mòn chờ anh, và mơ về một đám cưới khi anh về. Chia buồn cùng tất cả các gia đình!

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A member of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.