Thương quá Vinalines ơi

by NHƯ NGỌC
(HN)

Em làm bên chuyển phát nhanh DHA, đơn vị chuyển phát thư cho Vinalines. Xin chia buồn với Vinalines và gia đình các thuyền viên. Đây là sự cố không mong muốn, thật sự đau xót quá.


Hy vọng Vinalines nhanh chóng tìm được tung tích của các thuyền viên, và hy vọng rằng mọi thuyền viên vẫn trong tình trạng khỏe mạnh.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A member of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.