TAI SAO?

by BIEN
(HAI PHONG)

Toi ko hieu, neu tau Phu Tan bi chim thi con biet bao nhieu chiec tau khac kem hon se the nao. Van biet tai nan nay la bat kha khang.


Tai sao, ngay tren bien Viet Nam ma chet nhieu nguoi the. Tai sao, tau "chim tu tu" ma ko cuu duoc anh em.

Lam nghe di bien o Viet Nam minh kho qua.

Anh Huu oi, hom nghe tin em goi anh de hoi co ai di tren tau, cu nghi anh di tau khac. Ko co song em nghi la anh dang di con Van Xuan hoac VN Saphire. Ai de.dau buon qua. 2 a e (cap.c/o) Huu/Hai, gio chi con Hai thoi. Dau sao trong noi buon cung co 1 niem vui nho nho.

Anh Tao oi, tai sao vay?

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.