Tai nạn khủng khiếp

by Tuan Anh
(Hai Phong)

LUONG oi anh DUNG cua em chac la ko ve dc nua rui. Truoc hom no o Da Nang di no con goi cho anh la ve HP di choi voi no. Vi het chuyen nay la no nghi vay ma anh ko gap lai dc no nua rui.


Anh xin chia buon cung em va gia dinh. Cau mong linh hon cua no dc yen binh. Anh ko co so dien thoai cua em nen ko goi dc.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.