noel 2011

by biểu
(đồng nai)

anh à em vừa đi làm thêm về.thế là noel rồi đó anh. ang giờ ra sao ?thế nào?anh đón giáng sinh cùng ai ?còn em em đang ngồi đây và online . ai cũng đi chơi . mùa noel này lại có thêm mấy người tỏ tình anh à, nh em thật sự không thể.tết cũng sắp về.em buồn.ai cũng hỏi sao em ở nhà mà khong đi chơi đó.hiiiiiiiiiii em cắt tóc ngắn rồi rất kute và cá tính anh ah.noel nhớ anh

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.