Mua máy xúc cũ chuyển về cho người nhà

by Lê Hồng Tâm
(Phú Thọ)

Hiện tôi đang làm việc ở Nhật Bản tôi muốn tìm hiểu về mặt hàng máy xúc cũ chuyển về việt Nam cho người nhà thì phải làm thế nào? Và mặt hàng này co phải chịu thuế ko? Thủ tục hải quan như thế nào?


Tôi cảm ơn nhiều.

Comments for Mua máy xúc cũ chuyển về cho người nhà

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 15, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Thủ tục nhập khẩu máy xúc cũ
by: Long

Chào bạn Tâm,

Bạn phải làm bộ chứng từ mua bán, sau đó làm thủ tục đăng kiểm và hải quan cho hàng nhập khẩu.

Với mặt hàng này, bạn thuế nhập khẩu là 0% và VAT 10%.

Để tìm hiểu về thủ tục, bạn cần gửi địa chỉ email để tôi tư vấn thêm.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.