Một năm đã qua !!!

by Tuấn PM
(HN)

Hôm nay, 1 năm sau ngày tai nạn khủng khiếp nhất trong LS ngành hàng hải VN, tai nạn đắm tàu Phú Tân trên biển Đông, tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 24 con người, những người đồng nghiệp, bạn bè, anh em, chú bác của tôi...


Xin một lần nữa gửi tới mọi người niềm thương nhớ !!! Chúc các anh ở phương trời xa xôi ấy yên nghỉ, để chúng tôi, những con người vẫn còn lại ở phương này yên lòng bước tiếp trong cuộc sống này !!!

P/S: Lực ơi!!! Lời hứa với mày tao vẫn chưa làm được, bây giờ tao ít khi về HP lắm, mà có về cũng chẳng sang LĐH uống cafe nữa, thế nên mày thông cảm cho tao nhá, tao hứa, nếu có ngày về LĐH ngồi uống cafe tao sẽ mời máy uống cùng !!!

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.