Mong muốn nhận được thông tin cập nhật về việc cứu nạn tàu Phú Tân

by Thanh
(Thanh hoa)

Chúng tôi là người nhà của nạn nhân đi trên tàu Phú Tân. Đã mấy ngày rồi cũng không nhận được tin gì mới về việc cứu hộ 23 người còn lại. Chúng tôi thật đau buồn và bấn loạn, không biết nhận được tin chính xác và kịp thời từ nguồn nào (mặc dù Công ty Vinalines vẫn thường xuyên thông tin với gia đình.


Gia đình chúng tôi từng giờ, từng phút mong tin vì vậy rất mong nhận được thông tin cập nhật từ các cơ quan thông tin và các bạn độc giả hảo tâm trên cả nước.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.