lịch tàu

Tôi muốn hỏi cty tôi có bill of lading số aplu 050415902 thì thời gian nào sẽ cập cảng cát lái.

export carrier: rong feng 455j

Comments for lịch tàu

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 17, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Lịch tàu APL
by: Long - webmaster

Container hàng của bác hiện đang chuyển tải ở Singapore, dự kiến tới cảng Cát Lái vào ngày 25-02-2012.

Để có thông tin cập nhật, bác vào trang web của APL rồi gõ số Bill vào nhé:

http://www.apl.com/tracking/

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
This website is a product of Vinalogs Co., Ltd.:


Tham gia
Nhóm Thủ tục hải quan

để nhận thông tin cập nhật hàng ngày