HỎI GIÁ HÀNG XUẤT TỪ HCM, VIETNAM- ANTWERP, BELGIUM

by Thanh Giang
(Bình Dương)

Tôi bên cty Lê Thanh Giang,tôi muốn biết hãng tàu của bạn có tuyến từ HCM, VN - Cảng Antwerp, Belgium không?


Nếu có bạn có thể báo giá cho tôi luôn nha:
Tên hàng: inox phế liệu
Tên trên bill: Stainless Steel Scrap
Mặt hàng nặng nhưng không cồng kềnh, đóng trong từng pallet, tầm khoảng 25 tấn/ cont
Đóng hàng tại kho, hạ Tân Cảng!
Bạn có thể báo cho tôi cont 20 và cont 40 luôn.

Hoặc có thể cho tôi thông tin liên hệ của một sales hàng xuất bên bạn, tôi liên lạc để hỏi cũng được.

F. thanks!

Comments for HỎI GIÁ HÀNG XUẤT TỪ HCM, VIETNAM- ANTWERP, BELGIUM

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 16, 2014
Rating
starstarstarstarstar
BAO GIA NEW
by: Xuan Nguyen

Chao anh, vui long add skype chat cua em nhe

Sales-1.vanlog1

Xuan Nguyen ( sale excutive) - Vanlog Co.,ltd

Jun 18, 2014
Rating
starstarstarstarstar
VN- Bỉ NEW
by: Anonymous

Chào bạn

Bạn vui lòng add skype của mình là

Robert Duong (Mr.)
Sales Executive

--------------------------------------------------------------
T&M FORWARDING LTD - WCA ID: 8308
(18 years in Forwarding Business)
1A Me Linh Square, 5/F, Dist 1, HCMC, Vietnam
Tel: 84 8 38220038 EXT:125 Fax: 84 8 38220040
Mobile phone / Viber: +84 939 778 134
Email: robert.duong@tmforwarding.com
Skype: robert.duong2690
Website: www.tmforwarding.comClick here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A member of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.