HỎI GIÁ HÀNG XUẤT TỪ HCM- JAKARTA, INDONESIA

by Giang
(HCM)

Tôi bên công ty Lê Thanh Giang, tôi có nhu cầu xuất hàng đi cảng Jakarta, Indonesia.

tên hàng: thanh nhôm
tên trên bill: aluminum bar
hàng nặng tầm 25 tấn
trọng lượng 1 cont 40
Bạn vui lòng cho tôi tham khảo cước và các phụ phí khác cũng như lịch tàu chạy.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
This website is a product of Vinalogs Co., Ltd.:


Tham gia
Nhóm Thủ tục hải quan

để nhận thông tin cập nhật hàng ngày