Gop y

by Danh
(HCM)

Ban vui long ghi ro~ cac de muc ra nha, minh muon tim cac thuat ngu hang hai nhung chang biet bam lam sao :(

P/s: sorry vietkey minh bi hu roi

Comments for Gop y

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 20, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Góp ý
by: Long - webmaster

Chào bạn Danh,

Cám ơn bạn đã quan tâm góp ý. Mình chưa hiểu rõ ý bạn lắm. Bạn cần ghi rõ các đề mục ra là như thế nào, có thể vui lòng nói rõ hơn không?

Còn về thuật ngữ hàng hải, tuy có phần Shipping Terms trong trang tiếng Anh, nhưng mình cũng chưa làm tốt lắm. Hy vọng mình sẽ có thời gian cập nhật, bổ sung thêm.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.