Tàu Đông Mai

Dưới đây là đặc trưng kỹ thuật chính của tàu container Đông Mai

QUỐC TỊCH PANAMA
CÔNG TY Chủ tàu Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô
Quản lý tàu Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu 387
Ngày đặt sống chính 11 tháng 9 năm 1996
Ngày hạ thủy 11 tháng 1 năm 1997
Ngày đóng 26 tháng 3 năm 1997
Nhà máy đóng tàu Murakami Hide Shipbuilding, Nhật Bản
SỐ Số đăng ký hành chính 23759-97-CH
Số phân cấp 971061
Số IMO 9159268
Hô hiệu 3FBN7
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 119.10 / 110.00
B / D (đầy tải) 18.20 / 7.85
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 6,543
Dung tích hữu ích NT 3,336
Trọng tải 8,515
Lượng chiếm nước toàn tải 12,330
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng 6 /
TEU 561
TEU (homo 14T) 390
DUNG TÍCH KÉT DO I-Mex Co., Ltd. / B&W 8L35MC(Mark6)
FO 786
Nước ngọt 233
Ballast 3,064
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo  
Vòng quay (vòng/phút) 210
Công suất 5,177 kW
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 15
THIẾT BỊ Cẩu 2 x 36T
Số ổ điện lạnh 100
Chân vịt mũi -
Cellguide -
TÊN TRƯỚC ĐÂY Ryoga (08), Uni-wealth (02)


Chuyển từ Đông Mai về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Đông Mai về Trang chủ
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcNew! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.

Tiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.