Day goi la cuu ho sao?

by Dong
(Hai Phong)

Dam tai bien Viet Nam. Dang ly ra song to gio lon phai cho may bay truc thang ra de cuu nguoi. Vay ma den ngay 18 moi co 2 may bay quan doi ra. Luc do du co tim thay nguoi chac cung chet vi lanh vi mat nhiet. Chi co nguoi nha thuyen vien la kho so thiet thoi thoi. Cac co quan truc nang cua Nha nuoc dau het roi that la vo trach nhiem.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.