Danh sách thủy thủ ?

by Thanh Hai
(HCM)

Có ai biết danh sách của các thủy thủ trên tàu Phú Tân không? Người yêu của bạn tôi cũng đi trên tàu này, tôi nghiệp nó, 1 tháng sau nó mới biết tin này :)

Comments for Danh sách thủy thủ ?

Click here to add your own comments

Jan 19, 2011
Danh sach thuyen vien
by: Anonymous

Danh sách thuyên viên tàu Phú Tân trong website Vietship theo link sau:

http://www.vietship.vn/showthread.php?t=10668&page=2

Click here to add your own comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.