Cần mua container

by Hung
(Chau Van)

Công ty chúng tôi có nhu cầu mua container như sau:

Số lượng : 08 cái
Kích cỡ: container 40', loại thấp.
Chất lượng: cont vẫn còn nguyên, không sửa chữa qua.
Giao hàng: Tại KCN Trãng Bàng, tây Ninh
* Mong quý cty có thể báo giá cho chúng tôi.
* Trân trọng kính chào

Công ty TNHH Nhựa Và Cao Su Kiến Phát - VN
Đ/c: QL 22, KCN Trãng Bàng, Tây Ninh
ĐT: 066.3896847-8 Fax: 066.3896846
DĐ: 0908013527 gặp Anh Hùng
Email: vanhung0123@yahoo.com

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
This website is a product of Vinalogs Co., Ltd.:


Tham gia
Nhóm Thủ tục hải quan

để nhận thông tin cập nhật hàng ngày