Chia buồn cùng người nhà các thủy thủ

by Sinh vien
(Tp. HCM)

Em hien dang sv truong dh hh,khi nghe tin tau phu tan bi nan em rat buon, day thuong xot, va tu dat ra cau hoi: day la vung bien viet nam ma? cac co quan chuc nang dau? co quan cuu ho, cuu nan dau? khi nghe duoc tin bao khan cap sao khong cho truc thang, tau cuu ho ra cuu giup kip thoi??? That buc xuc. Vay chung ta nop thue de lam gi??????

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A member of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.