Tàu Biển Đông Freighter

Các đặc trưng kỹ thuật tàu Biển Đông Freighter của Công ty Vận tải Biển Đông (BISCO)

QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CÔNG TY Chủ tàu Công ty Vận tải Biển Đông (BISCO)
Quản lý tàu Công ty Vận tải Biển Đông (BISCO)
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu PP001-02
Ngày đặt sống chính -
Ngày hạ thủy 23 tháng 02 năm 2006
Ngày đóng 18 tháng 07 năm 2006
Nhà máy đóng tàu Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng,
Hải Phòng, Việt Nam
SỐ Số đăng ký hành chính -
Số phân cấp GL111440
Số IMO 9336335
Hô hiệu 3WNU
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 124.80 / 115.74
B / D (đầy tải) 19.000 / 6.762
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 5725
Dung tích hữu ích NT 2405
Trọng tải 7143
Lượng chiếm nước toàn tải -
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng 1 / (12.5 x 8.0); 1 / (12.5 x 13.0);
4 / (12.5 x 15.6)
TEU 610
TEU (homo 14T) -
DUNG TÍCH KÉT DO -
FO -
Nước ngọt -
Ballast -
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo Zaklady Urzadzen Technicznych / 6ZAL40S
Vòng quay (vòng/phút) 510
Công suất 4500 kW
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 15
THIẾT BỊ Cẩu 2 x 40T
Số ổ điện lạnh -
Chân vịt mũi -
Cellguide -
TÊN TRƯỚC ĐÂY Vinashin Freighter


Chuyển từ Biển Đông Freighter về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Biển Đông Freighter về Trang chủ
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcNew! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.

Tiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.