Đau lòng tàu phú tân

by vu quoc anh
(y yen nam dinh)

Anh Thịnh ui e Ánh đây hnay e đoc lai tin này nhớ đến anh quá.môt năm trôi ưa nhanh quá nhưng em k thể quên anh đc,e mong anh se luôn nhớ về gia đình nhé,mà thằng Minh Nhật nó ngoan lắm a ak`trông thật dễ thương.Cả nhà nhớ anh lắm đấy anh pjt không?????????????????????????????????????????????

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.