Anh Huu oi, gio nay anh dang o dau?

by Em trai Anh
(Ha Noi)

Anh HUU oi, nam nay anh em minh da gap nhau dau, em chi duoc noi chuyen voi anh qua dien thoai thoi ma. Em da vao cua Tung, cua Viet ve tim anh, nhung bien menh mong qua, em biet tim anh o dau bay gio? Tau cuu ho, truc thang cuu ho nua, cong ty Vinaline nua, co ai cuu anh trai cua em khong vay???????????? Hy vong mong manh qua...


Em cu nghi Tet nay nha minh vang anh, em se khong duoc gap anh nua, khong duoc noi chuyen cung anh. Ma anh van chua len choi nha moi em, ma cu Tit da duoc gap Bac no lan nao dau... Giua bien khoi lanh lam anh oi, co ai cuu Anh trai cua em khong???????

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A member of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.