3 năm

by Lan
(hải phòng)

Anh ơi thế là 3 năm rồi đấy.Đã lâu lắm rồi em mới lại mơ thấy anh.Em nhớ anh lắm.làm sao em có thể quên tất cả những gì mình đã có cùng nhau.Em cũng muốn quên anh để bắt đầu cuộc sống mới những khó quá anh ah.Quên sao được vì thời gian bên anh là quãng thời gian em hạnh phúc nhất.Được yêu thương và ngược lại.Em chỉ ước thời gian trôi thật nhanh thật nhanh để em sớm trở về cùng anh.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.