2nam troi qua

by lan
(hp)

Chi sau may tieng nua la 2 nam. 2 nam sau cai ngay dinh menh ay. 2 nam ko ngan de wen di 1 nguoi.


Nhung voi toi noi dau ay van han sau trong trai tim,
du da co luc toi co tim cho minh mot nguoi ben canh de lap day khoang trong trong long minh, nhung sao kho qua?

Bo me thay co day toi cach song cach lam nguoi nhung sao ko day toi cach quen di 1 nguoi mai mai ko bao gio tro ve nua?

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A product of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.