Đã gần 1 năm rồi!

by LH
(Ha Noi)

Gần 1 năm rồi, ko biết có ai còn nhớ đến vụ tai nạn thương tâm này ko nhỉ? Vụ tai nạn mà cướp đi sinh mạng của 24 con người. Ko biết bây giờ ở dưới đấy cậu và đồng nghiệp của cậu như thế nào nhỉ? Liệu xuống dưới đấy rồi cậu có còn lãnh đạo mọi người nữa ko nhỉ...


Nhà mình mọi người bỏ nghề rồi cậu ạ, ko theo nghề đi tàu nữa, nghề đi tàu này bạc quá, khi còn sống thì bao nhiêu người cần mình, lúc mất đi rồi ko biết có ai còn nhớ ko??...

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.




Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc



Tiếng Việt Tiếng Việt    English English








Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)





Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn



Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.